forsiden

Generalforsamling mandag d. 30 Jan. 2017 kl. 19.30

På Skovsgård hotel

 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden.

3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren.

4. Vedtagelse af kontingent (pt 125,- og 75,-)

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen: Efter tur afgår Allan Steffensen, Per Iversen og Ida Larsen.

(Nuværende bestyrelsesmedlemmer er foruden de tre Charlotte Møller Hansen og Randi Pedersen.)

7.Valg af suppleanter (Maria Christensen og Jørn Otto Pedersen er nuværende)

8.Valg af revisor (Nuværende Jøren Knudsen)

9.Valg af revisorsuppleant (Nuværende Søs Pedersen)

10. Evt.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Husk kontingent!!!!!

 

Hej

Godt nytår

Så er det tid til at forny kontingent for 2017

(75,- pr. enkelt medlem og 125,- pr. husstand).

Kontingent skal være indbetalt inden den 27. januar 2017

for at have stemmeret på generalforsamlingen.

 

Der kan indbetale på konto nr. 9070 1690402307

Der kan indbetales kontant hos Søs og Jørn (skriv el.ring på tlf. 20129464).

Der kan også betales på mobilPay på 52588283

 

Husk at skrive navn og medlems nummer.

 

 

Venlig Hilsen

Teaterforeningen Skovspillene

Søs & Jørn Pedersen

 

Årets skovtrold

Martin Kristensen

Årets stykke ved søen 2016

Landmandsliv

Instruktør:

Per Iversen

Musik:

Christian Vestergaard Wennerlin